KFC - Kosovë

Hotel Tiffany Prizren

Hotel International Prishtina & Spa

Ambient në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës

Hotel Dukagjini