Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
150 cm 90 cm 75 cm