Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
160cm 100cm 75cm