Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
140 cm 95 cm 75 cm