Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
80cm 80 cm 75 cm