Te - 103

Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
120 cm 65 cm 38 cm
Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
90 cm 90 cm 38 cm