Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
120cm 90cm 75cm