Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
90 cm 90 cm 39 cm