Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
120 cm 65 cm 30 cm