Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
130 cm 90 cm 75 cm