Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
85 cm 85 cm 75 cm