Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
160 cm 90 cm 75 cm