Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
160 cm 90 cm 79 cm