Te - 52

Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
160 cm 90 cm 75 cm
Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
140 cm 90 cm 75 cm