Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
70 cm 70 cm 55 cm