Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
70 cm 70 cm 75 cm