Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
160 cm 80 cm 75 cm