Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
140 cm 90 cm 75 cm