Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
165 cm 53 cm 58cm