Gjatësia Gjerësia Lartësia Ngjyra e drurit
120cm 46cm 60cm